Thông số chi tiết căn hộ 50.61m2

Tổng diện tích/Total area: 50.61 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 02
WC: 01
Sân phơi/Loggia: 01
hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 56m2

Tổng diện tích/Total area: 56 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 01
Sân phơi/Loggia: 01
Hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 75.05m2

Tổng diện tích/Total area: 75.05 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 02
Sân phơi/Loggia: 01
hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 75.13m2

Tổng diện tích/Total area: 75.13 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 02
Sân phơi/Loggia: 01
Hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 79.17m2

Tổng diện tích/Total area: 79.17 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 02
Sân phơi/Loggia: 02
hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 84.39m2

Tổng diện tích/Total area: 84.39 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 02
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 02
Sân phơi/Loggia: 02
hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 100.11m2

Tổng diện tích/Total area: 100.11 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 03
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 02
Sân phơi/Loggia: 02
hotline: 0906 77 88 52

Thông số chi tiết căn hộ 121.21m2

Tổng diện tích/Total area: 121.21 m2
Phòng ngủ/Bedroom: 03
Phòng bếp/Kitchen: 01
Phòng khách/Living room: 01
WC: 03
Sân phơi/Loggia: 02
hotline: 0906 77 88 52